ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ฯ จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก ฟรี จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน

สนใจสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภุเก็ต จำกัด สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป