ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมต้อนรับ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ วิทยาลัยพาณิชน์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30-12.00น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป