ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
โอนเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ปี2558 เข้าบัญชีเงินฝาก

สมาชิกที่มีความประสงค์จะโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มกราคม 2559

สำหรับสมาชิกหน่วยสหกรณ์และสมาชิกสมทบ ทางสหกรณ์ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ สามารถติดต่อ ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป