ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

หลักเกณฑ์ มีดังนี้
1.ต้องเป็นโฉนด หรือ น.ส.3ก ในท้องที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
2.ต้องมีทางเข้าออกสาธารณะ
3.ต้องเป็นของผู้กู้ คู่สมรส บิดามารดา หรือบุตร
4.สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป