ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบที่ 7/2559

สส.ชสอ.ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.ประเภทสามัญและสมทบโดยมีไม่อายุไม่เกิน 58 ปี ในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559
จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (ค่าสมัครและค่าบำรุง) เป็นเงิน 4,840 บาท

สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป