ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
โครงการสวัสดิการมวลสมาชิก (สุขสันต์วันเกิด)

เป็นโครงการพิเศษที่ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มอบหุ้นเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
แก่สมาชิกทุกคนที่มีอายุการเป็นสมาชิกมาครบ 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันเริ่มเป็นสมาชิกถึงวันครบรอบวันเกิด
จำนวนหุ้นที่มอบให้ ตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 1 หุ้น (10 บาท)


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป