Information
ร่วมโครงการร่วมบุญปลูกต้นไม้ "รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ด้วยจิตอาสา' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
       วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ร่วมโครงการร่วมบุญ ปลูกต้นไม้ "รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ด้วยจิตอาสา' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำโดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) ,นายวาริน ขาวทอง (กรรมการ) และนางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป