Information
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน
       วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน นำโดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) และนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียน รู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป