Information
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561
       วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสหกรณ์จังหวัด โดยมี 9 หลักเพื่อการประเมินตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป