Information
การประชุมสัมมนาและจัดงานมุทิตาจิต 61
       วันที่ 9 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดการประชุมสัมมนาและจัดงานมุทิตาจิต 61 การจัดงานในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญต่อผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาเป็นอันมาก สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบาย ที่ต้องการให้ผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับความรู้ในส่วนของสวัสดิการต่างๆ ของแต่ละองค์กรที่มาให้ความรู้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสายันต์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต , นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ , นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ , และนายเสทือน มุขดี เป็นวิทยากรในการมอบความรู้ ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป