Information
มอบสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด มอบสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ส.สื่อพัฒนา จำกัด โดยการประสานงานของ นายทวิชา ประดิษฐ์ลาภ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจึงขอการสนับสนุนจาก บริษํท ส.สื่อพัฒนา จำกัด ในการมอบสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมลัดดาวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป