Information
การประชุมการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
       วันที่ 8 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการประชุมการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำนวน 500 คน โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โครงการประชุมการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ในครั้งนี้มีความสำคัญต่อสมาชิกสหกรณ์เป็นอันมาก และยังสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบาย ที่ต้องการให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ อีกทั้งวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมาย และเข้าใจอุดมการณ์สหกรณ์เป็นอย่างดี ซึ่งวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ คืออาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป