Information
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
       วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน กรรมการและเลขานุการ , นายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการ , นายพิทักษ์ คงขลิบ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ,นายมานะ ตัณฑัยย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ , นางสาวสุรัสวดี กีรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และนางวรกร แช่มเมืองปัก ผู้ตรวจสอบกิจการ บริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด การประชุมครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อมูลและติดตาม ผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ในรอบ 1 ปี มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ทั้งนี้หลังจบการประชุม มีการจับฉลากรางวัล เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่สมาชิก โดยรางวัล มี ทั้งสิ้น 51 รางวัลด้วยกัน รางวัลพิเศษ รถจักรยานต์ จำนวน 1 คัน และรางวัลเงินสดอีก 50 รางวัล ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
ดูรูปภาพเพิ่มเติม -----> คลิก
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป