Information
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการและคณะกรรมการ ดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป