Information

โครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์
       วันที่ 27 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์ ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ โดยมีนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ตลอดจนพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคมและจริยธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนักเรียนโรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนเกาะสิเหร่ และโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยขจรประชาอาสา" ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต ตัวแทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ณ สนาม TX-PARK จังหวัดภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป