Information
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (8 มี.ค. 61)
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยท่านประธาน นัทธี ถิ่นสาคู และ คณะกรรมการ และ ผู้จัดการมอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาทสมาชิกของ นางประนอม ก้อนแก้ว ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ วัดวิชิตสงคราม
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป