Information
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (3 เม.ย. 61)
       วันที่ 3 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ กรรมการ นายสุชาย จินะเสนา กรรมการ และ นายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการ มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม อ.สุภา พุทธรักษ์ โดย คณะกรรมของสมาคมฌปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ร่วมในครั้งนี้ด้วย
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป