Information
มอบเงินช่วยเหลือประกันชีวิตกลุ่ม (10 พ.ค. 61)
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ (กรรมการ) ,นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) , นายสุโขทัย ต่อพงษ์ (กรรมการ) ,นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม ให้กับทายาทนางประนอม ก้อนแก้ว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป