Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (24 ต.ค. 61)
       วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ), นายสุโขทัย ต่อพงษ์ (กรรมการ) , นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) , นายขัมน์ สุขาพันธุ์ (กรรมการ) นายชวนศักดิ์ จำปาทอง (กรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาท (นางทิพย์วรรณ โกมุทผล ) ณ วัดเก็ตโฮ่ จ.ภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป