ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ระเบียบ

1 การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2554
2 เงินค่าหุ้น พ.ศ.2556
3 การรับเงินฝาก พ.ศ.2543
4 เงินฝากประจำพิเศษแบบมีเงื่อนไข พ.ศ.2556
5 การให้เงินกู้ พ.ศ.2558
6 การเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน A.T.M. พ.ศ.2553
7 เงินกู้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ พ.ศ.2554
8 การสงเคราะห์ศพ พ.ศ.2556
9 กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2558
10 ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2543
11 ทุนการศึกษาบุตร พ.ศ.2556
12 ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่อง พ.ศ.2556
13 การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2543

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป