ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 


 
มอบเงินช่วยเหลือประกันชีวิตกลุ่ม (11 มิ.ย. 61)
      วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 
มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (11 มิ.ย. 61)
      วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ)
 
มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (4 มิ.ย. 61)
      วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ)
 
 
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน
       วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน นำโดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) และนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมโครงการร่วมบุญปลูกต้นไม้ "รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ด้วยจิตอาสา' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
       วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ร่วมโครงการร่วมบุญ ปลูกต้นไม้ "รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ด้วยจิตอาสา' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นำโดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ)
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำนวน 85 คน เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบของที่ระลึกให้กับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก