Information
กิจกรรมโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
       วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธาน เปิดการประชุมโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การทำงานเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ระหว่างปี 2561-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบาย ที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการดำเนินการ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์ และการบริหารจัดการองค์กร โดยมีนายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายอุทิศ ภูมิชัย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ เขต 1และ 2/ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป