botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2567
 
     โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
     ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2567
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2566
 
     ทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2566
     จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
     โครงการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพระยะสั้น)
     โครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์ (การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3)
     ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้ ในพิธีงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
     ทอดผ้าป่าสามัคคี
     ตรวจคัดกรอง "ตาต้อกระจก" ให้กับสมาชิกสหรณ์ฯ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     มอบทุนการศึกษาวันสหกรณ์นักเรียน
     โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่