botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2565
 
     โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569 และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566
     โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร
     โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
     มอบเงินสนับสนุนอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     การจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2565
     เข้าร่วมการสัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขปัญหาหนี้สิน
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     การแข่งขันฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์
     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อหารายได้ปรับปรุงห้องละหมาดโรงเรียนบ้านอ่าวปอ
     ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565
     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     สนับสนุบปรับปรุงห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านพรุจำปา
     กิจกรรมทำบุญสหกรณ์พร้อมฉลองโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
     มอบเงินสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคอเอน
     เข้ารับโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2563
     โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
     สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสิทธิ์ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
     ประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     มอบกระเช้า แสดงความขอบคุณ นายนิพนธ์ โภคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป