เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 
 


       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 7   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (9 มิย. 65)
      วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยรองประธานฯ กรรมการฯ ที่ปรึกษาและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (31 พค.65)
      วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ (ที่ปรึกษา) ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (27 พค.65)
      วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ...
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ สุทธิธรรมโสภณ (รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ) ต้อนรับคณะ...

สนับสนุบปรับปรุงห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านพรุจำปา
       วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ร่วมกับ บริษัท สุวรรณรัตน์การโยธา จำกัด สนับสนุบปรับปรุงห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านพรุจำปา ...
 

กิจกรรมทำบุญสหกรณ์พร้อมฉลองโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
       วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดกิจกรรมทำบุญสหกรณ์และร่วมแสดงความยินดีเนื่องจากได้รับพระราชทานโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2563 โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกผู้แทนราษฎรเขต 2 ภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 7   คลิก
    <   การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 6   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบ   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ   คลิก
       การให้เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกทีได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)(ครั้งที่ 5)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก