เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 


        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 4   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)ครั้งที่ 2   คลิก
        การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
 
 

 
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (17 มิย. 64)
      วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันกลุ่ม (15 มิย.64)
      วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) , นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) ...
 
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (11 มิย. 64)
      วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม ...
 
 
มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
       วันที่ 5 มิถุนายน 2564 นายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) พร้อม ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการ ชสอ. และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เป็นตัวแทน ชสอ . ...

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 15 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ...
 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
       วันที่ 13 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการครั้งนี้มีความสำคัญต่อสหกรณ์เป็นอันมาก ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 4   คลิก
       การรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3   คลิก
       การงดซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือน   คลิก
       รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันภัย   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
    <   การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ประกาศปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ตั้งแต่ 13-26 เมษายน 2563   คลิก
       การงดรับเงินฝากประจำ 18 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน   คลิก