เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 


       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 7   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (25 กค. 65)
      วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) ,นายประชา ชลชวลิต (กรรมการ) นางสาวกิตติมา มณีโชติ (กรรมการและเหรัญญิก) ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (21 กค. 65)
      วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายวิลาศ ปริญญานิยม (กรรมการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาทนางสาวลิดา เสมอมิตร ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (9 มิย. 65)
      วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยรองประธานฯ กรรมการฯ ที่ปรึกษาและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ...
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ)...

การแข่งขันฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์
       วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันฟุตบอล นักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี ในกลุ่มสังกัด...
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ)...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       แบบหนังสือค้ำประกัน   คลิก
       ใบเสนอราคาประกัน   คลิก
       เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ   คลิก
       ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2566   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 7   คลิก
    <   การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 6   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบ   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ   คลิก
       การให้เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกทีได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)(ครั้งที่ 5)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก