เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
Ad สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
»  ขณะนี้2
»  วันนี้71
»  เมื่อวาน25
»  อาทิตย์นี้71
»  เดือนนี้1391
»  ปีนี้20052
เข้าชมสูงสุด: 2124 (20.10.2015)
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
pollcode.com free polls
 
 
 

 
 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (19 กย.66)
      วันที่ 19 กันยายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการ ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (06 กย.66)
      วันที่ 06 กันยายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้จัดการ ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (30 สค.66)
      วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้จัดการ ...
 
 
จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
       เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี ...

โครงการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพระยะสั้น)
       เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพระยะสั้น) ...
 

โครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์ (การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3)
       โครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์ (การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3)
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
        ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
        การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
        ประกาศการสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2567   คลิก
        ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์   คลิก
        ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ตำแหน่งพนักงานขับรถ   คลิก
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ตำแหน่งพนักงานขับรถ   คลิก
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
        รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์   คลิก
        รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์   คลิก
        หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
        การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   คลิก
        ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565   คลิก
        หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามํญ ประจำปี 2565   คลิก
        รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปี2566   คลิก
        ให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   คลิก
        การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2566   คลิก
    <    การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 9   คลิก
        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       ประกาศรายชื่อรายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น   คลิก
        การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2565   คลิก
        ใบสมัครประกันกลุ่ม   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 8   คลิก
        ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
        แบบหนังสือค้ำประกัน   คลิก
        ใบเสนอราคาประกัน   คลิก
        เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ   คลิก
        ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2566   คลิก
        การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566   คลิก