เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
Ad สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
»  ขณะนี้1
»  วันนี้9
»  เมื่อวาน111
»  อาทิตย์นี้276
»  เดือนนี้9
»  ปีนี้12614
เข้าชมสูงสุด: 2124 (20.10.2015)
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
pollcode.com free polls
 
 
 

 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (23 พค.66)
      วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (23 พค.66)
      วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (11 พค.66)
      วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ...
 
 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
       วันที่ 11 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี ...

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 10 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ...
 

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมคณะกรรมการ ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่ ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565   คลิก
       หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามํญ ประจำปี 2565   คลิก
        รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปี2566   คลิก
       ให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2566   คลิก
    <   การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 9   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       ประกาศรายชื่อรายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2565   คลิก
       ใบสมัครประกันกลุ่ม   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 8   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       แบบหนังสือค้ำประกัน   คลิก
       ใบเสนอราคาประกัน   คลิก
       เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ   คลิก
       ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2566   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566   คลิก