เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
Ad สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
»  ขณะนี้1
»  วันนี้1
»  เมื่อวาน76
»  อาทิตย์นี้219
»  เดือนนี้1238
»  ปีนี้16892
เข้าชมสูงสุด: 2124 (20.10.2015)
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
pollcode.com free polls
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (3 กค.67)
      วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (28 มิย.67)
      วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (14 มิย.67)
      วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ ...
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
       วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำโดย ...

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 17 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ...
 

นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 65 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 65 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน.
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
        ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต   คลิก
        ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566   คลิก
        รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567   คลิก
        รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2567   คลิก
        การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
        การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2567   คลิก
        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2566   คลิก
        การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2566   คลิก
        ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
        การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
        ประกาศการสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2567   คลิก