เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
Ad สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
»  ขณะนี้2
»  วันนี้124
»  เมื่อวาน58
»  อาทิตย์นี้124
»  เดือนนี้488
»  ปีนี้4981
เข้าชมสูงสุด: 2124 (20.10.2015)
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
pollcode.com free polls
 
 
 

 
 
 
 


       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 9   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (10 มค.66)
      วันที่ 10 มกราคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ วางพวงหรีด ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (3 มค.66)
      วันที่ 3 มกราคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (28 ตค.65)
      วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) มอบเงินประกันกลุ่ม ...
 
 
โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569 และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566
       วันที่ 10 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569 และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยมีประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ...

โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในพิธี ...
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
       วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพระยะสั้น) โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในพิธี ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565   คลิก
       หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามํญ ประจำปี 2565   คลิก
        รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปี2566   คลิก
       ให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2566   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 9   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       ประกาศรายชื่อรายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2565   คลิก
       ใบสมัครประกันกลุ่ม   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 8   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       แบบหนังสือค้ำประกัน   คลิก
       ใบเสนอราคาประกัน   คลิก
       เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ   คลิก
       ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2566   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566   คลิก