ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 


 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
      วันที่ 10 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายสุชาย จินะเสนา (กรรมการ)
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
      วันที่ 10 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายสุชาย จินะเสนา (กรรมการ) นายสมพงศ์ ศิริสมบัติ (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ)
 
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (10 ก.ย. 61)
      วันที่ 10 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายสุชาย จินะเสนา (กรรมการ)
 
 
การประชุมสัมมนาและจัดงานมุทิตาจิต 61
       วันที่ 9 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดการประชุมสัมมนาและจัดงานมุทิตาจิต 61 การจัดงานในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญต่อผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาเป็นอันมาก

รับโล่ห์รางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 ระดับสหกรณ์สีขาว
       วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 ระดับสหกรณ์สีขาว นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ , คณะกรรมการ และผู้จัดการ
 

โครงการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนายนัทถี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก