เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
Ad สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
»  ขณะนี้1
»  วันนี้59
»  เมื่อวาน79
»  อาทิตย์นี้219
»  เดือนนี้1299
»  ปีนี้7713
เข้าชมสูงสุด: 2124 (20.10.2015)
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
 
pollcode.com free polls
 
 
 

 
 
 
 


       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 9   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (23 กพ.66)
      วันที่ 23 กุมภาพันธ 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (17 กพ.66)
      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) และนายโชคอภิพงษ์ ทดแทน (นิติกร) ...
 
มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (17 กพ. 66)
      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) ...
 
 
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมคณะกรรมการ ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่ ...

โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569 และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566
       วันที่ 10 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569 และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยมีประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ...
 

โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในพิธี ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565   คลิก
       หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามํญ ประจำปี 2565   คลิก
        รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปี2566   คลิก
       ให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2566   คลิก
    <   การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 9   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       ประกาศรายชื่อรายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2565   คลิก
       ใบสมัครประกันกลุ่ม   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 8   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       แบบหนังสือค้ำประกัน   คลิก
       ใบเสนอราคาประกัน   คลิก
       เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ   คลิก
       ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2566   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566   คลิก