botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

โครงการสวัสดิการมวลสมาชิก (สุขสันต์วันเกิด)


โครงการสวัสดิการมวลสมาชิก (สุขสันต์วันเกิด)

เป็นโครงการพิเศษที่ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มอบหุ้นเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
แก่สมาชิกทุกคนที่มีอายุการเป็นสมาชิกมาครบ 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันเริ่มเป็นสมาชิกถึงวันครบรอบวันเกิด
จำนวนหุ้นที่มอบให้ ตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 1 หุ้น (10 บาท)

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป