botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

โครงการสวัสดิการมวลสมาชิก (สุขสันต์วันเกิด)


โครงการสวัสดิการมวลสมาชิก (สุขสันต์วันเกิด)

เป็นโครงการพิเศษที่ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มอบหุ้นเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
แก่สมาชิกทุกคนที่มีอายุการเป็นสมาชิกมาครบ 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันเริ่มเป็นสมาชิกถึงวันครบรอบวันเกิด
จำนวนหุ้นที่มอบให้ ตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 1 หุ้น (10 บาท)