botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (11 ธ.ค. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (6 ธ.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (30 พย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (30 พย. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ครูไทย (27 พย. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (21 พย. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (16 พ.ย. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (23 ต.ค. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (19 ต.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (10 ก.ย. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (25 ก.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (30 มิ.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (29 มิ.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (26 มิ.ย. 61)
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (25 มิ.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และเงินประกันชีวิตกลุ่ม (21 มิ.ย. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (11 มิ.ย. 61)
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (11 มิ.ย. 61)
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (4 มิ.ย. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (30 พ.ค. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (10 พ.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561
 
     มอบเงินช่วยเหลือ สมาชิกประสพอัคคีภัย (27 เม.ย. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (27 เม.ย. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (3 เม.ย. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (2 เม.ย.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (28 มี.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (26 มี.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ( 20 มี.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (9 มี.ค. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (8 มี.ค. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (6 มี.ค.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (14 ก.พ. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (9 ก.พ.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (12 ม.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (5 ม.ค.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (17 พ.ย.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (15 พ.ย.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (9 พ.ย.60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (31 ต.ค.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (30 ต.ค.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (10 ต.ค. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (10 ส.ค. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (19 ก.ค. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (12 ก.ค. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (4 ก.ค. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มแก่ทายาทผู้เสียชีวิต (29 มิ.ย. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (13 มิ.ย. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (7 มิ.ย. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (22 พ.ค. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป