Information
สส.ชสอ.และ สสอค. เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สส.ชสอ.และ สสอค. เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และศูนย์ประสานงาน ทั้งนี้นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ ร่วมต้อนรับคณะ พบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึกให้กับคณะ สส.ชสอ. และ สสอค. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป