Information
มอบความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ให้สมาชิกโรงเรียนเทพอำนวย
       วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) , นายชวนศักดิ์ จำปาทอง (กรรมการ) นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ พร้อมตอบข้อซักถามให้สมาชิกโรงเรียนเทพอำนวย
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด