Information
รับโล่ห์รางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 ระดับสหกรณ์สีขาว
       วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 ระดับสหกรณ์สีขาว นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ , คณะกรรมการ และผู้จัดการ เป็นผู้รับโล่ห์จากนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป