Information
ประชุมสรุปแผนงานและงบประมาณ ปี 2561 และจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปี 2562
       วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมสรุปแผนงานและงบประมาณ ปี 2561 และจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 โดยมีนายทิวา ลิ่มสงวน ประธานคณะอนุกรรมการประเมิน ผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนดำเนินการเป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้นำโดย นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป