Information
ประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปี 2562
       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมจัดทำแผนและงบประมาณ ปี 2562 โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธาน คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป