Information
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับของขบวนการสหกรณ์ และเพื่อสนองนโยบาย ของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู , คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมต่างๆ อธิเช่น การแข่งขันกีฬา , วางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย , การมอบทุนการศึกษา เป็นต้น ณ โรงยิมสะพานหิน 4000 ที่นั้ง
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป