Information
โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ทีเกี่ยวข้อง
       ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ทีเกี่ยวข้อง ณ อะเกนแอท คลองงา จ.พังงา โดยมีนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการครั้งนี้มีความสำคัญต่อสหกรณ์เป็นอันมาก เพราะเป็นการทำงานในกรอบยุทธศาสตร์ระหว่างปี 2561-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น และความสำคัญของงบการเงินที่มีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ โดยนำไปพัฒนาสหกรณ์ อันจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ และจะนำสหกรณ์ไปสู่สหกรณ์ ชั้นนำของประเทศต่อไปซึ่งวิทยาในการให้การอบรมคือ นายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต , นายสุรพล เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต และ นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป