Information

รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2562
       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2562 จากคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด โดยมีนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ ( รองประธานกรรมการ) ,นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด