Information

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
       วันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ จัดโครงการเสริมคุณค่าชีวิตแก่มวลสมาชิก โดยจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 การกิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ โรงแรม W3 HOTEL อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป