Information

เข้าเยี่ยมนายสุนันท์ เพชรหอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) เข้าเยี่ยม นายสุนันท์ เพชรหอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต และพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสนายสุนันท์ เพชรหอม ในการรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป