Information

โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564
       วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี การประชุมจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ทั้งนี้มี นายสุนันท์ เพชรหอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต และนายพิทักษ์ คงขลิบ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ กับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ณ เนินเขา รีสอร์ท อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป