Information

พิธีมอบโลงแอร์ให้วัดพระทอง
       วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบโลงแอร์ ซึ่งทางสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย บริจาคให้แก่วัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด และประชาชนในพื้นที่จำนวนมากร่วมพิธีครั้งนี้
สำหรับการดำเนินการครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดจากการประสานงานของ นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง กรรมการของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป