Information

การจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2564
       วันที่ 26 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2564 ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี มีบรรยายพิเศษ หัวข้อการดูแลสุขภาพหลังวัยเกษียณ โดยคุณธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ โรงแรมบูกิตตา จังหวัดภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป