Information

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขพิษณุโลก จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขพิษณุโลก จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ นายนิยม พรหมขุทอง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและ นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับคณะ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบของที่ระลึกให้กับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขพิษณุโลก จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป