Information

หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 2 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) , นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) , นายวินัย สุริยปราการ (รองประธานกรรมการ) พร้อมกรรมการและผู้จัดการ ต้อนรับคณะ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด