Information

โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ด้วย การจัดโครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมด้วยได้จัดให้พบปะกับสมาชิก เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ต่อไป
       ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกและโรงเรียนทีได้รับผลกระทบอุทกภัยอีกด้วย ณ โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป