Information

ตรวจคัดกรอง "ตาต้อกระจก" ให้กับสมาชิกสหรณ์ฯ
       วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ ตรวจคัดกรอง "ตาต้อกระจก" ให้กับสมาชิกสหรณ์ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ทั้งนี้สมาชิกให้ความสนใจและเข้าร่วมตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก ณ อาคารหลังใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด