Information

ทอดผ้าป่าสามัคคี
       เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักสงฆ์เขาโต๊ะแซะ โดยมีนายอรรถพร สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ ,ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขา สช. ,นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ อดีตรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา,นายเชื่อ ทองดี ที่ปรึกษานายกเทศบาลนครภูเก็ต, ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.ภูเก็ต,ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต,สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูภูเก็ต คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อขยาย ต่อเติมศาลาธรรมหลังเก่า ณ สำนักสงฆ์เขาโต๊ะแซะ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
       การทอดป่าผ้าสามัคคีในครั้งนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริมพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ สำหรับการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ทาง สอ.ครูภูเก็ตได้ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียน ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพซึ่งยอดเงินทำบุญในครั้งนี้ ได้จำนวนทั้งสิ้น 266,829 บาท
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด