Information

ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้ ในพิธีงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
       วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้ ในพิธีงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา2563 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด