Information

จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
       เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี การรับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 , นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต , นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมกล่าวอวยพรให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ทางสหกรณ์ฯ แสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ โรงแรมเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด