Information

ทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2566
       เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทำบุญสำนักงานประจำปี 2566 ไหว้ศาลพระภูมิ เลี้ยงเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ณบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จงดลบันดาลปกปักรักษาให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกๆท่าน จงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่ปรารถนา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด