Information

นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 65 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 27 เมษายน 2567 นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 65 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด