botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 


ประกาศ/ข่าวด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี2566
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี2565
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปี2566
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปี2566
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2566
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 9
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อรายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น
การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2565
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 8
แบบหนังสือค้ำประกัน
ใบเสนอราคาประกัน
เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ
ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2566
การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 7
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 6
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ
การให้เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป