Information
(มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (1 กพ.65)
       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) , นายปัญญา หัตถิ (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นางดวงจันทร์ เพื่อนรักษ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด